Deventer- Dinsdag 28 januari 2014 organiseren de Wijkwinkel, bewonersvereniging Zandweerd-Noord en Wijk- en Speeltuinvereniging De IJssel een informatieavond over veiligheid in de wijk Zandweerd.

Deze informatieavond is in samenwerking met de politie (wijkagenten), Team Toezicht en buurtbemiddeling Deventer.

 Team Toezicht vertelt over hoe zij de veiligheid en leefbaarheid in de wijk verbetert. Dit gebeurt o.a. door te surveilleren in winkelgebieden en bij Evenementen. Ook zorgt het team dat mensen zich aan parkeerregels houden, wijst het de weg en bewaakt veiligheid en het milieu.

Buurtbemiddeling vertelt over hun betekenis voor inwoners die in een conflictsituatie zijn beland, of dreigen te komen met buurtgenoten.

Peter Brendel: “Deze avond is mede tot stand gekomen, doordat diverse Bewoners hadden aangegeven dat de Wijkagent niet voldoende zichtbaar was in de wijk”.

De wijkagenten Jolanda de Caluwe en Ben Bouwmeester vertellen over de zichtbaarheid van de wijkagent ‘nieuwe stijl’ en hoe zij het best bereikbaar zijn.

 

Praktische informatie:

Dinsdag 28 januari 2014, 19.30 – 21.30 uur

St. Jurrien | PC Hooftlaan 97 Deventer

Toegang gratis

Aanmelden verplicht: www.wijkwinkeldeventer.nl/agenda  (28 januari) of telefoonnummer 0570-675700