Regio- Op meerdere fronten tegelijk legt de komst van veel vluchtelingen druk op de capaciteit en middelen van de politie. Het enorme maatschappelijke belang rechtvaardigt die inzet voor honderd procent, vindt plaatsvervangend korpschef Ruud Bik. Het korps kan de extra taken hanteren, maar moet scherp zijn op overbelasting van organisatie en budgetten. Dat vluchtelingen substantieel meer criminaliteit veroorzaken, blijkt pertinent onjuist.

Grote groepen vluchtelingen bereikten de afgelopen tijd ons land of zijn op komst. Dit doet een stevig beroep op de capaciteit en middelen van de politie. De politie waarborgt immers de veiligheid van iedereen in ons land, dus ook van vluchtelingen. Verder voorkomt de politie dat spanningen in de samenleving uit de hand lopen en treedt zij vanzelfsprekend op bij strafbare feiten.

Lichte vergrijpen
Vanaf 1 september 2015 identificeerde de politie in totaal 21.230 vluchtelingen. Ongeveer de helft ervan komt uit Syrië, andere landen van herkomst zijn bijvoorbeeld Irak, Eritrea en Afghanistan. Driekwart is man en de meesten zijn tussen de 18 en 50 jaar oud. De afgelopen drie maanden pleegden vluchtelingen een beperkt aantal, hoofdzakelijk lichte vergrijpen.

Pertinent onjuist
Plaatsvervangend korpschef Ruud Bik: ‘Tegen elk vergrijp treden wij op, waarbij wij wel voor ogen houden wat deze mensen aan traumatische ervaringen hebben doorgemaakt. Het her en der opgeroepen beeld dat vluchtelingen substantieel meer criminaliteit veroorzaken, is in elk geval pertinent onjuist. Onze wijkagenten in de omgeving van asielzoekerscentra zagen hun werkterrein in rap tempo fors uitbreiden. Door hun goede contacten met vluchtelingen weten zij incidenten vaak in de kiem te smoren. Het aantal incidenten op en rond opvanglocaties blijft hierdoor relatief laag. Incidenten die zich voordoen zijn voor de politie gelukkig nog te behappen, want het gaat meestal om kleine inzetten.’

Democratische grenzen
De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum leidt hier en daar tot onrust onder burgers. Ook dat betekent extra politiewerk, legt Bik uit: ‘Want zonder partij te kiezen bewaken wij de democratische grenzen en treden wij op tegen ongeacht wie deze grenzen overschrijdt. De identificatie van de vluchtelingen op zeven plekken in Nederland vergt eveneens behoorlijke capaciteit. Niet alleen van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, maar ook van ondersteunende collega’s uit alle geledingen van het korps. Wij leveren verder een fikse bijdrage aan de bestrijding van mensensmokkel en zijn nog meer dan normaal alert op signalen van terroristische dreiging.’

Noodhulp gegarandeerd
In totaal zijn vijftienhonderd à tweeduizend politiemedewerkers voor dit soort extra taken in touw. Ruud Bik: ‘Het enorme maatschappelijke belang rechtvaardigt die inzet voor honderd procent. Toch moeten wij er scherp op zijn dat wij onze organisatie en budgetten niet overbelasten. Uiteraard staan wij garant voor het verlenen van noodhulp en de veiligheid op straat. Waar wij acuut nodig zijn, kan iedereen op ons rekenen. Maar de samenleving en onze politiek-bestuurlijke omgeving mogen niet uit het oog verliezen dat wij door de toegenomen werkdruk minder urgente zaken onvermijdelijk op de langere baan moeten schuiven.’

Constructief overleg
Na de Nuclear Security Summit (NSS) en de ramp met de MH17 is dit het derde grote vraagstuk waarbij de flexibiliteit van nationaal georganiseerde politie haar meerwaarde laat zien, stelt Bik vast. ‘Wij voldoen wederom aan wat de samenleving van ons verwacht, maar ook wij dienen onze rekeningen te betalen. De afgelopen drie maanden moest het korps zo’n 10,5 miljoen euro extra uitgeven vanwege onze vluchtelingentaken. En anders dan bijvoorbeeld de NSS is dit een klus met een open einde. Wij verwachten zeker niet dat de overheid alle uitgaven voor dit soort inzetten vergoedt, maar rekenen wel op een wezenlijke bijdrage voor extra kosten zoals overuren en de aanschaf van benodigde materialen. Wij voeren hierover momenteel constructief overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.’

Gele jas motoragent