Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland hebben vandaag met elkaar gesproken over de terugkeer van zedendelinquenten in de maatschappij.

De partijen hebben besproken hoe zij de lessen en ervaringen op dit thema nog beter kunnen uitwisselen. Zo zouden gemeenteraden vooraf kunnen bespreken hoe zij in toekomstige gevallen met dergelijke cases om willen gaan. Burgemeesters geven daarnaast aan dat zij tijdig geïnformeerd willen worden, zodat zij ruimte hebben om maatregelen te treffen en te anticiperen op de terugkeer.

Er is gesproken over een set van afspraken bij terugkerende daders van ernstige zedendelicten. De rol van de burgemeester in dit soort vraagstukken moet duidelijker worden. Zo pleiten burgemeesters ervoor dat er al bij het opleggen van de straf rekening wordt gehouden met de mogelijke maatschappelijke onrust die bij vrijlating kan ontstaan. Bij de advisering aan de rechtbank of het gerechtshof over een strafzaak wil Reclassering Nederland hier een explicietere rol pakken.

NGB, VNG, OM en Reclassering Nederland hebben afgesproken om voor de zomer de diverse onderwerpen nader uit te werken. Han Moraal, Landelijk hoofdadvocaat-generaal van het Openbaar Ministerie: ‘Deze bijeenkomst was vooral bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteindelijk voelen wij allen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om met elkaar de belangen van slachtoffers, delinquenten en maatschappij in balans te brengen.’ 

om