Gelderland en Overijssel – Politie en Openbaar Ministerie (OM) in Gelderland en Overijssel hebben in 2015 bijna € 27 miljoen aan vermogen ‘afgepakt’ van criminelen (2014: ruim € 19 miljoen). Vooral onroerende goederen (ruim € 23 miljoen), contant geld (€ 1,8 miljoen) en voertuigen (ruim € 880.000) werden in beslag genomen. Door crimineel vermogen en luxe goederen af te pakken, verliezen criminelen niet alleen het misdaadgeld, maar ook hun opgebouwde status.

Het bij criminelen afgepakte vermogen is hiermee de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd. In 2011 stond de teller nog op zo’n € 8,7 miljoen en vanaf dat moment is er alleen maar een forse stijging te zien. De stijging is ondermeer te wijten aan de extra aandacht die politie en OM de afgelopen jaren aan ‘afpakken’ hebben gegeven en de nauwe samenwerking met diverse partijen.

Afpakken in hennepzaken

“Goed om te zien dat alle inspanningen van de afgelopen jaren, zich beginnen uit te betalen”, zegt René Oosterlaken teamchef financieel opsporen bij de politie. “We hebben vooral een grote stap gezet op het gebied van afpakken bij hennepzaken. In het verleden lag de focus vooral op vervolging voor de hennepteelt en het buiten bedrijf stellen van de kwekerij. Nu zien we dat politiemensen zich steeds bewuster worden van de mogelijkheden van het ‘afpakken’ van crimineel verkregen vermogen. Dit heeft erin geresulteerd dat zo’n 50% van het totaal in beslag genomen vermogen van hennepzaken afkomstig is.”

Zo werden in oktober in Apeldoorn twee hennepkwekerijen op twee verschillende adressen aangetroffen. In deze zaak werden in totaal drie personenauto’s, twee motoren en een trailer met speedboot in beslag genomen. In Enschede en Hengelo beslag gelegd bij een zaak op diverse woningen en auto’s van een verdachte. Hij huurde woningen voor de hennepkweek, maar hij had ook nog diverse eigen woningen en auto’s waarop beslag gelegd is.

“Het effect is groot. We geven niet alleen een maatschappelijk signaal af dat misdaad niet loont, maar we maken het ook moeilijker voor criminelen om na het uitzitten van hun straf de draad weer op te pakken en een nieuwe kwekerij te starten, aldus Oosterlaken.”

Financiële expertise

De politie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opleiden van financieel rechercheurs en het binnenhalen van financiële expertise. Agenten kunnen hierdoor nu 24/7 een beroep doen op deze kennis onder andere via een ‘afpak hotline’ . Bijvoorbeeld als zij bij een verkeerscontrole op een grote hoeveelheid contant geld stuiten of een dure auto aantreffen bij een hennepkwekerij.

De financiële experts worden daarnaast regelmatig ingezet bij grote onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit. Met hun kennis maken zij complexe geldstromen inzichtelijk maken en leveren zij een fundamentele bijdrage aan het afpakken van crimineel vermogen.

Zo werden in januari op diverse plekken in Gelderland (Tiel, Geldermalsen en Ede) auto’s in beslag genomen in een witwasonderzoek en is onderzoek gedaan naar criminele winsten in Marokko. In deze zaak kon ook in Marokko daadwerkelijk beslag worden gelegd op een woning. Hiermee laten politie en OM zien dat ook over landsgrenzen heen wordt samengewerkt om geld af te pakken.

In Overijssel kwam een signaal dat een persoon vermogen (dure Mercedes, chalet(s)) op zijn naam had, terwijl hij dit vanuit zijn bekende legale inkomen niet kon hebben. Door het afpakteam Twente werd een witwasonderzoek opgestart. Hieruit bleek dat de verdachte meer contant geld had uitgegeven dan dat hij legaal kon verantwoorden. Bij de doorzoeking op een camping in Twente werd de Mercedes Benz en het chalet in beslag genomen.

Samenwerking

Bij het afpakken werken politie en Openbaar Ministerie nauw samen. Het OM heeft speciale afpakmedewerkers aangesteld die crimineel verkregen vermogen traceren. Zijn er mogelijkheden voor het afpakken van dat crimineel verkregen vermogen dan gaat er meteen een signaal naar de politie die vervolgens zorgt voor het daadwerkelijk in beslag nemen.

Misdaad mag niet lonen

Het overgrote deel van alle criminaliteit wordt gepleegd met het oog op snel financieel gewin. Door crimineel vermogen af te pakken, maken politie en OM duidelijk dat misdaad niet loont. Met het afgepakte vermogen compenseren we, indien mogelijk, eerst de slachtoffers. Wat overblijft vloeit naar de staatskas.. Het geld dat we afpakken kan niet gebruikt worden voor het financieren van nieuwe criminele activiteiten. Zo wordt Nederland veiliger.

Dure auto

Gezamenlijk persbericht Politie en Openbaar Ministerie Oost-Nederland