Overijssel – Tijdens de donkere herfst- en wintermaanden van ruwweg oktober tot april slaan inbrekers en overvallers graag hun slag. De omstandigheden zijn perfect: enerzijds verhult de duisternis hun handelingen en anderzijds helpt het hun bij de keuze van objecten. Loop maar eens door een woonwijk: het is goed te zien waar mensen thuis zijn en waar niet.

De jaarlijks terugkerende toename aan inbraken en overvallen is een reden om het Donkere Dagen Offensief te starten. Deze delicten hebben een enorme impact op de slachtoffers. Niet alleen financieel, maar juist ook emotioneel. Daarom is iedere woninginbraak, iedere overval, er een teveel. De korpsen in Gelderland en Overijssel hebben daarom gemeend dit probleem samen aan te pakken. Pim Miltenburg, korpschef Gelderland-Midden zegt hierover: “Dit offensief is niet voldoende om het probleem op te lossen. Want niet het oplossen van delicten staat voorop, maar het voorkomen ervan. Acties om inbraken en overvallen te voorkomen zijn overigens niet nieuw. Wel het feit dat we dit gezamenlijk oppakken. We verwachten zo meer effect te hebben door ze te bundelen en door in de media aandacht te vragen voor het onderwerp.”

Aanpak De basis voor onze aanpak ligt bij de analyse. Als wij weten waar en wanneer de problemen zich voordoen, kunnen we gerichter actie ondernemen. Deze acties zijn bijvoorbeeld:

* Preventieve verkeerscontroles. Hierbij is niet alleen de verkeersveiligheid het doel, maar juist brede veiligheid. Ook krijgt de politie  zo een beter beeld van wie er zich ’s nachts op de weg begeeft.

* Preventiebezoek brengen aan detailhandel. Wijkagenten brengen een bezoek aan bijvoorbeeld snackbars, tankstations, juweliers en supermarkten. De eigenaren krijgen preventieadvies over hoe zij een overval kunnen helpen voorkomen.

* Dadergerichte aanpak: specifieke activiteiten op personen die ertoe doen als het gaat om de woninginbraken en de overvallen.

De politie kan het probleem niet alleen aanpakken. Daarbij is ook de hulp van partners en van burgers nodig. Miltenburg: “ We doen een appèl op de bewoners om verdachte situaties in hun buurt te melden. Want zij weten wat normaal is in hun buurt en zien snel afwijkingen.”

Donker Wat veel mensen niet weten is dat inbrekers niet alleen ’s nachts hun slag slaan. Juist tijdens de donkere dagen zijn zij ook aan het eind van de middag en tijdens de avond actief. Janny Knol, projectleider Donkere Dagen Offensief: “Inbrekers hebben een hekel aan licht en aan vertraging. Geld, sieraden, telefoons en laptops / tablets zijn erg in trek. Leg deze, en andere waardevolle spullen, dan ook niet in het zicht en sluit uw woning / schuur goed af.”

Overvallen In de donkere periode stijgt ook het aantal overvallen. En juist dit delict heeft een enorme impact op de slachtoffers. Niet alleen als een overvaller er met buit vandoor gaat, ook als er geen buit wordt gemaakt laat het een diepe indruk achter. Helemaal als een overval plaatsvindt in een woning.

Straatroof Naast woninginbraken en overvallen is er zeker ook aandacht voor straatroof. Want ook dit delict komt vaker voor. Bij tasjesroof zijn vrouwen vaker slachtoffer, bij mobiele telefoons vaker jonge mannen.

Ogen en oren in de wijk! Bewoners wordt nadrukkelijk gevraagd om hun oren en ogen open te houden. Meld verdachte situaties via 112 en doe aangifte als u toch slachtoffer bent geworden.