Oost Nederland – De politie in Oost Nederland werkt hard aan het verder verbeteren van de dienstverlening naar burgers. Een belangrijk onderdeel daarvan is het terugmelden van de stand van zaken aan slachtoffers van een misdrijf. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit contact ertoe bijdraagt dat het vertrouwen van burgers in de politie stijgt. Een tweede onderdeel bij het verbeteren van de dienstverlening is dat politieteams zo worden ingericht dat de binding met de burgers in het gebied wordt verstevigd

De eerste maanden van 2014 lag het terugmeldpercentage bij woninginbraken, overvallen en straatroven in Oost Nederland op 86%. Volgens politiechef Stoffel Heijsman worden er grote stappen gemaakt: “In Twente is met 97% van betrokkenen van woninginbraken contact over de stand van zaken van het onderzoek. Bij betrokkenen van overvallen ligt het percentage zelfs al op 100% in Twente”. Ook de andere districten in de eenheid Oost Nederland doen het goed. Eenheidsbreed ligt het percentage terugmeldingen bij woninginbraken al op 95%.Terugmeldingen gaan hoofdzakelijk over de status van een aangifte. Vindt er nog onderzoek plaats? Is het misdrijf opgelost? Aangiftes die niet gelijk leiden tot een onderzoek, of die de politie wegens gebrek aan sporen niet kan onderzoeken, raken niet in vergetelheid. Volgens Heijsman is het bij zulke zaken des te belangrijker om aan betrokkenen uit te leggen waarom de politie iets wel of juist niet doet. “Door openheid te geven over onze (on)mogelijkheden, hopen we meer begrip te krijgen voor het politiewerk. Eén ding is zeker: Aangiftes verdwijnen nooit zomaar in een la of belanden op de plank.”

De politie wil dichtbij de burger staan en wil snel communiceren. De wijkagenten zijn hiervan een goed voorbeeld. Heijsman. “Wijkagenten nemen steeds meer een centrale rol in de wijk in. Zij communiceren rechtstreeks met hun doelgroep, bijvoorbeeld via twitter. Daarnaast worden rechercheurs toegevoegd aan de teams. Hierdoor kunnen recherchezaken efficiënter worden opgepakt en kan het contact met burgers over recherchezaken ook verder verbeteren.