Deventer – Nederland – Bij noodhulpmeldingen slaagt de politie erin steeds sneller ter plaatse te komen. En Deventer was dit jaar weer bij de snelste politieteams in Nederland. In 93,5% van alle noodgevallen zijn zij op tijd ter plaatse.

In 2014 was de politie (Nederland red.) in ruim 86 procent binnen 15 minuten na de melding ter plaatse. Deze gemiddelde reactietijd was nooit eerder zo goed. Hiermee haalde de politie het streven ruimschoots om in 85 procent van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Het gaat om een landelijk gemiddelde. Landelijke gebieden en drukke stadscentra kampen soms met langere reactietijden.

 

De politie heeft in 2012 bij het bepalen van de doelstellingen van het nieuwe nationale korps de lat voor 2015 nog hoger gelegd. Zij streeft ernaar om in gemiddeld 90 procent van de noodhulpmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. De eerste cijfers laten zien dat deze doelstelling voorlopig nog te ambitieus is. Er zal zorgvuldig bekeken worden op welke manier de reactietijden nog verder verbeterd kunnen worden. De politie verwachte met name winst te behalen met het aanscherpen van meldkamerprocedures. Met name de eenheden Oost-Nederland en Oost-Brabant hebben hiermee de laatste jaren al een sterke daling van de reactietijden weten te bewerkstelligen.

016

Hulp op afstand

Noodhulp gaat om meer dan alleen de reactietijden. Zo is het een goed gebruik dat het meldkamerpersoneel waar nodig op afstand hulp biedt, terwijl het noodhulpvoertuig onderweg is. Bijvoorbeeld door andere hulpdiensten te waarschuwen, de melder gerust te stellen of hem belangrijke instructies mee te geven. Afhankelijk van de melding kan het zijn dat een andere noodhulpdienst, zoals de brandweer of de ambulance, wel binnen 15 minuten ter plaatse is en de melder op tijd geholpen wordt.