Regio- De politie maakt voor opsporing graag gebruik van camerabeelden van ondernemers en particulieren. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt zij gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’.

Camera in beeld is een landelijk systeem, waarbij alle (particuliere en overheids-)camera’s met zicht op de openbare weg op een kaart worden vermeld. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Dit is belangrijk. Als er bijvoorbeeld een overval, straatroof of inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camerabeelden aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in beeld kan de politie dus sneller meer incidenten op te lossen.

Mogen particuliere camera’s inzetten?
Het is toegestaan een camera voor de beveiliging van je eigendom in te zetten. Voor bedrijven en woonhuizen geldt dat er een duidelijk zichtbare aankondiging moet zijn, dat er camerabeveiliging aanwezig is, bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur.
Een particuliere camera mag alleen opnamen maken van eigendommen en in principe niet van de openbare weg. Men mag namelijk alleen opnamen maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren, goederen te schenden. Maar wie bijvoorbeeld zijn carport in beeld heeft en daarbij een deel van de stoep ziet, is niet in overtreding. Enige overlap is namelijk vaak onvermijdelijk. Wel geldt de verplichting om duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is.

Zijn camerabeelden bruikbaar als bewijs van een inbraak?
Ja, camerabeelden van ondernemers en particulieren mogen als bewijs worden ingebracht.

Als iemand zijn camerabeelden beschikbaar stelt, kan iedereen die dan inzien?
Nee, alleen politiemedewerkers kunnen deze gegevens inzien.

Kan de politie meekijken met het camerasysteem?
Nee, de politie kan niet meekijken. De politie weet alleen waar camera’s hangen en welk deel van de straat wordt opgenomen. Zij neemt alleen contact op wanneer er een incident heeft plaatsgevonden en de beelden mogelijk kunnen helpen bij het opsporingsonderzoek.

Hoe worden gegevens opgeslagen?
De camera- en contactgegevens worden ingevoerd in een cameraregistratiesysteem van de politie. In dit systeem kan de politie in één oogopslag zien of en op welke locaties zich camera’s bevinden. Bovendien kan in dit systeem eenvoudig achterhaald worden wat het zichtveld is van die camera(’s) of wat de camera’s vastleggen, wat de beeldkwaliteit is, hoe lang de beelden bewaard worden en bij wie de beelden op te vragen zijn.
Camerabeelden worden alleen opgevraagd als de politie het vermoeden heeft dat de beelden een daadwerkelijke meerwaarde kunnen geven in een opsporingsonderzoek. De politiefunctionaris zal altijd met een machtiging van het Openbaar Ministerie de betreffende beelden vorderen. Als het nodig is, komt de politie de beelden zelf ophalen.

Aan deelname aan Camera in Beeld zijn geen kosten verbonden.

Bron: Beveiligingsnieuws