Oost-Nederland – “De politie in Oost-Nederland is een grote organisatie maar je kunt ons terugvinden in elke straat en buurt. De wijkagent is dichtbij en weet als geen ander wat er speelt en wat er moet gebeuren om de veiligheid te vergroten. Het goede nieuws is dat in Oost-Nederland op 1 juli nog eens 140 wijkagenten worden benoemd, bovenop de ongeveer 420 die er al waren”. Politiechef Stoffel Heijsman is zeer tevreden over deze enorme uitbreiding, die overigens geworven is uit de bestaande capaciteit. “En er komen er nog tientallen wijkagenten bij!”

Stoffel Heijsman, politiechef Oost-NederlandDe politie Oost-Nederland is een grote eenheid. Dat heeft volgens de politiechef veel voordelen. “Uiteindelijk hebben we 630 wijkagenten (1 wijkagent op gemiddeld vijfduizend inwoners) die allemaal kunnen rekenen op een groot deskundig en flexibel korps dat klaar staat voor de veiligheid in de buurten. In de eerste plaats van het basisteam waar de wijkagent onderdeel vanuit maakt. Gezamenlijk staan zij voor de dagelijkse bijdrage van de politie aan veiligheid in de buurt. Zij doen dat met een scherp oog voor de lokale omstandigheiden. Mensen moeten wel eens lachen als ik zeg dat De Lutte, Kerk-Avezaath, Lobith, Warnsveld en Giethoorn kunnen rekenen op 7000 politiemensen. Maar in de kern komt het er wel op neer: als het nodig is, kan elk dorp en elke buurt rekenen op de politie in Oost-Nederland. We zijn daar, waar het nodig is”.

 

Hoe dan?

Stoffel Heijsman: “Indien de omstandigheden er om vragen kunnen we veel gemakkelijker en sneller teams samenstellen die in een stad of dorp recherche-onderzoeken uitvoeren of de openbare orde handhaven. En door de grootschaligheid beschikken we over meer schaarse expertises, bijvoorbeeld op het gebied van cybercrime en forensische opsporing. Dit zijn dure onderdelen, die kleine korpsen zich voorheen niet konden veroorloven. Een grote eenheid als Oost-Nederland binnen de nationale politie kan dat wel”.

En welke rol speelt de wijkagent dan precies?

Stoffel Heijsman: “Sommige problemen en ontwikkelingen zijn heel duidelijk zichtbaar, maar sommige dingen pik je alleen op als je veel aanwezig bent en veel contacten hebt: problemen en ruzies tussen bewoners en ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit. Heel actueel zijn natuurlijk de jongeren die radicaliseren en misschien wel interesse hebben om naar Syrië of Irak te gaan om mee vechten met IS. Als je dat weet kun je op tijd maatregelen nemen of overleggen met onze partners, zoals de gemeenten, hulpverleningsinstanties en het openbaar ministerie”.

Dat is een hele verantwoordelijkheid.

Stoffel Heijsman“Zeker en daarom is het ook zo goed dat het aantal is uitgebreid. Maar hoe dan ook, de wijkagent is en blijft afhankelijk van de informatie van en de samenwerking met de bewoners van de dorpen, wijken en de buurten. Ik hoop dan ook dat iedereen zijn of haar wijkagent weet te vinden. Dat kan per telefoon (0900-8844), maar ook via onze website www.politie.nl (/mijnbuurt). Daar kun je ook zien of de wijkagent twittert”.

Zijn de nieuwe wijkagenten direct op 1 juli actief?

Stoffel Heijsman: “Dat is per team verschillend. In sommige gemeenten moeten dankzij de uitbreiding de wijkgrenzen opnieuw worden getrokken, dus daar zal het misschien iets langer duren. We hebben daarover goed contact met de gemeente. Maar we willen zo snel mogelijk aan de slag, want er is veel werk te doen in de buurt!”

De komende weken zullen de politieteams in de eenheid in overleg met de burgemeesters ingaan op de lokale situaties: ook worden de wijkagenten voorgesteld.