Oost Nederland – De politiechef van Oost-Nederland heeft onlangs een aspirant-politiemedewerker ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) verrichtte het onderzoek en verdenkt de medewerker van strafbare misdragingen in de privésfeer. De aspirant-medewerker was sinds oktober 2013 buiten functie gesteld. De politie hecht veel waarde aan transparantie en aan betrouwbaarheid en integriteit van haar medewerkers.