Regio – De politiechef van de eenheid Oost-Nederland heeft met ingang van 11 september 2015 een medewerkster van de eenheid Oost-Nederland (provincie Overijssel) ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim.

De medewerkster was sinds begin december vorig jaar buiten functie gesteld nadat er aangifte tegen haar was gedaan van bedreiging. Dit strafbare feit vond plaats buiten werktijd.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie stelde een onderzoek in. Op basis daarvan heeft de politiechef geconcludeerd dat de medewerkster zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.
De politie hecht veel waarde aan transparantie en aan betrouwbaarheid en integriteit van medewerkers.