De politie krijgt vaker signalen over criminaliteit in het buitengebied. De gemeentes in de regio vinden het belangrijk om daar goed zicht op te houden. In maart ontvingen alle inwoners van het buitengebied een enquête. De resultaten daarvan helpen ons om plattelandscriminaliteit tegen te gaan. We bedanken daarom de vele deelnemers aan de enquête.

Drugs-gerelateerde activiteiten

Uit de enquête blijkt dat inwoners en ondernemers de meeste overlast ondervinden van vuilstort en hardrijden. De resultaten laten ook zien dat sprake is van mogelijk drugs-gerelateerde activiteiten, zoals dumping van hennepafval en productie van synthetische drugs. Daarnaast blijkt dat op het gebied van verkeersveiligheid en onderhoud van de openbare ruimte verbeteringen in het buitengebied mogelijk zijn. Met onze partners bekijken we de komende tijd hoe we hier actie op kunnen ondernemen.

De resultaten van de enquête en de informatie van onder andere de politie geven ons handvatten om aan de slag te gaan met het leefbaar en veilig houden van ons mooie buitengebied. Daar hoort u later meer over.

Komen er mensen ongevraagd op het erf?

  • Noteer kentekens, maak foto’s en onthoud hoe de mensen eruitzien.
  • Vraag rond in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?
  • Overleg met de wijkagent.
  • Waarschuw de WhatsApp-groep van de buurt.

Woning, bedrijfspand, schuur, stal of loods verhuren?

  • Accepteer nooit contante betalingen, laat huur betalen via de bank.
  • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie.
  • Is de huurder een bedrijf? Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf een website heeft.
  • Is de huurder geen bedrijf maar ergens in dienst? Dan kunt u vragen om een werkgeversverklaring en belt u de werkgever ter controle.
  • Maak goede afspraken met de huurder en leg deze vast, bijvoorbeeld periodiek afspreken om in de schuur te kijken of dat verbouwingen enkel in overleg plaats mogen vinden.

Vertrouwt u het niet?

Ziet u verdachte situaties in jouw omgeving, herkent u de signalen die worden beschreven of bent ubenaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl.