Bathmen – Maandagmiddag 13 oktober is het rijbewijs ingevorderd van een 17-jarige snorfietser uit Bathmen in verband met en forse overschrijding van de maximumsnelheid.

Op de Holterweg reed hij met een snelheid van 62 km/u. terwijl daar voor hem een maximumsnelheid geldt van 25 km/u. Een extra risicofactor die ter plekke meetelt, irt tot een te hoge snelheid, is het aantal onoverzichtelijke uitritten op die locatie.

Tegen de jongen wordt proces-verbaal opgemaakt.