Overijssel/Gelderland- Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland brengt op vrijdag 14 november bij de Rechtbanken Gelderland en Overijssel verdachten van huiselijk geweld voor de politierechter. In totaal gaat het om 31 verdachten, die betrokken zouden zijn bij mishandeling of bedreiging van een (ex-)partner, familielid of kind.

De zittingen bij de politierechter vinden plaats bij de rechtbanklocaties Arnhem, Zutphen, Zwolle en Almelo en beginnen allemaal om 9.00 uur.

Bij de rechtbank in Arnhem staan negen verdachten uit Culemborg, Velp, Arnhem, Nijmegen, Zaltbommel, Kesteren en Zevenaar op zitting. Voor de politierechter in Zutphen verschijnen zes verdachten uit Doetinchem, Ermelo, Lochem en Nunspeet. De politierechter in Almelo behandelt vijf zaken van verdachten uit Almelo, Enschede en Hengelo. Voor de politierechter in Zwolle staan elf verdachten uit Raalte, Deventer, Zwolle, Staphorst en Hardenberg terecht.

Miljoen
In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zo vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Geweld in huiselijke kring stopt nooit vanzelf. Samen met (keten)partners geeft hetOpenbaar Ministerie (OM) prioriteit aan de aanpak van dit geweld. Doel van deze aanpak is niet het beëindigen van een relatie, maar het doorbreken van de cirkel van geweld. Daarvoor moet zowel op de dader als het slachtoffer ingezet worden.

Kinderen
De grootste slachtoffers zijn de kleinsten. Ook als kinderen alleen getuige zijn van huiselijk geweld, kunnen zij gedrags- en psychische problemen krijgen. Kinderen behoren een optimale bescherming en veiligheid te krijgen bij hun ontwikkeling. Zij zijn meer dan volwassenen afhankelijk in relaties, vooral in relaties met degenen van wie ze zorg en genegenheid zouden moeten krijgen. Voor de aanpak van kindermishandeling vormen ouders de belangrijkste doelgroep. Een andere doelgroep vormen de andere opvoeders en professionele of vrijwillige begeleiders.

Eenmaal volwassen, hebben slachtoffers van kindermishandeling een grotere kans om opnieuw te maken te krijgen met geweld, als slachtoffer of als dader. Geweld wordt van generatie op generatie overgedragen. Daarom is het niet alleen voor de slachtoffers van kindermishandeling van belang dat er organisaties en professionals zijn die voor hen opkomen, maar ook voor de generaties na hen. Kindermishandeling is een probleem dat zich begeeft op de scheidslijn tussen strafrecht en zorg. Een effectieve aanpak vraagt daarom een gezamenlijke inzet van Jeugdzorg, politie en Openbaar Ministerie

Week
In dit verband zal het Openbaar Ministerie de themazittingen huiselijk geweld ook aangrijpen om aandacht te vragen voor de Week van Kinderen Veilig, die plaatsvindt van 17 tot en met 21 november. De Week van Kinderen Veilig is een initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De Week is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te voorkomen of te stoppen met hulp en inzet van iedereen. Tal van organisaties organiseren door het hele land activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik. Een volledig overzicht hiervan is te vinden op weekvankinderenveilig.nl