Rijssen/Holten – Van donderdagavond 16 op vrijdag 17 april hield de politie samen met diverse andere opsporingsinstanties in Oost-Nederland een grootschalige verkeers- en criminaliteitscontrole op de A1 (Voorst). De controle richtte zich naast uiteenlopende (verkeers)overtredingen nadrukkelijk op het tegengaan van mobiel banditisme. In totaal zijn 293 voertuigen gecontroleerd.

Op basis van beschikbare informatie, waaronder ANPR, werd van 22.30 tot 03.30 uur gericht geselecteerd en gecontroleerd. De A1 is een belangrijke verkeersader die door criminelen veelvuldig wordt gebruikt voor toegang tot Oost-Nederland en daarnaast om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Auto’s werden grondig doorzocht op buit of inbrekersgereedschap en inzittenden werden gevraagd naar reisroute en reisdoel. Met statische en dynamische controles werd ook nieuwe informatie verzameld die waardevol kan zijn voor de uitvoering van toekomstige onderzoeken en controles.

De actie maakt onderdeel uit van de internationale verkeers– en criminaliteitscontrolelijn Amsterdam-Warschau. Doel van deze lijn is onder meer het vergroten van de pakkans van doelgroepen die over een langere afstand van deze route van circa 1500 km gebruik maken.

Resultaten

In één van de gecontroleerde auto’s bleken geprepareerde tassen te liggen, die vaak voor winkeldiefstallen gebruikt worden. De inzittenden kregen een proces-verbaal omdat de tassen onder inbrekerswerktuigen vallen. Een automobilist met aanhanger negeerde een stopteken, na een korte achtervolging kon hij aangehouden worden. De aanhanger bleek een vals kenteken te hebben en is in beslag genomen.

Er werden ook diverse verkeersovertredingen geconstateerd. Zo had een automobilist geen geldig rijbewijs, kreeg een automobilist een bon omdat er teveel mensen in één auto zaten en werden er in totaal 119 snelheidsovertredingen geconstateerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 174 km/u.

Bij de actie zijn ook meerdere openstaande boetes geïnd. Eén persoon had in totaal 12.000 euro aan boetes openstaan. Met behulp van anderen kon hij ter plaatse bijna de helft van het bedrag voldoen, over de rest zijn afspraken gemaakt.

Ook de Belastingdienst kon openstaande schulden innen, in totaal voor ongeveer 13.500 euro. Ook werd er op vijf voertuigen beslag gelegd.

Opsporingsdiensten werken samen

Aan deze gezamenlijke controle werkten ongeveer 90 medewerkers van politie, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Drugs Expertise Nederland (DEN), Douane, Rijkswaterstaat, Belastingdienst, Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) en Polizeipräsidium Münster (Nordrhein-Westfalen).

Mobiel banditisme

Nederland heeft, net als veel ons omringende landen, last van mobiele bendes die Europa doorreizen met het doel een veelvoud vermogensdelicten te plegen. De bendes houden zich vooral bezig met woninginbraken, winkeldiefstal, straatroven en zakkenrollerij (high impact crime). De buit wordt verkocht of weer mee teruggenomen naar het land van herkomst. De politie zet in op een intensivering van de internationale samenwerking, afspraken en informatie-uitwisseling met de overige landen van Europa. Door heel het land worden jaarlijks op diverse plaatsen intensieve acties uitgevoerd en controles gehouden om mobiel banditisme tegen te gaan.

politiecontrole