Deventer – Op donderdagavond 14 januari liep een voetganger in het donker langs de Weg door Zuid-Salland. De gevaarlijke verkeerssituatie leidde tot meerdere meldingen en inzet van de politie. Het aanspreken door agenten van deze voetganger liep anders dan gedacht.

Rond 19.00 uur kwamen agenten ter plaatse. Daar waren al twee toezichthouders van de gemeente en een paar voorbijgangers die te hulp schoten. Een agent sprak de vrouw aan op de gevaarlijke situatie. Toen hij probeerde de vrouw te bewegen om een veiliger plek op te zoeken, reageerde ze zeer agressief. De kennelijk verwarde vrouw haalde een mes tevoorschijn en stak in op de agent. Deze kon op tijd achteruit stappen waardoor hij niet werd geraakt. De vrouw moest met pepperspray worden overmand. Behalve pijnlijke ogen raakte niemand gewond. Tegen de vrouw is aangifte gedaan door de agent.

 

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.
Incidenten waarbij politiemedewerkers agressief of gewelddadig worden behandeld, hebben hoge prioriteit. Er volgt altijd een reactie.

Bent u getuige van dat iemand met een publieke taak agressief of gewelddadig wordt behandeld?

· Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan.

· Bel 112

· Blijf bij het slachtoffer

· Maak foto’s of filmpjes voor de politie en meld u als getuige

Politie centraal Deventer