Apeldoorn – De politiechef van de eenheid Oost-Nederland heeft met ingang van 24 september 2015 een politiemedewerker van die eenheid (provincie Gelderland) ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. De medewerker was sinds 9 april van dit jaar al buiten functie gesteld.

 

Het plichtsverzuim bestond uit gedragingen in de privésfeer, die niet passen bij het ambt van een politieman. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten heeft een onderzoek ingesteld. Op basis daarvan heeft de politiechef geconcludeerd dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim en daarmee de schending van integriteit en betrouwbaarheid. Mede omdat de medewerker eerder een voorwaardelijk ontslag was aangezegd en in deze periode niet voldoende heeft laten zien dat hij zich aan daarbij behorende gestelde voorwaarden heeft gehouden, heeft de politiechef besloten het voorwaardelijke ontslag om te zetten naar een definitief ontslag.

De politie hecht veel waarde aan transparantie en aan betrouwbaarheid en integriteit van medewerkers.

Politie logo jas