Voorst-Voor de gemeente Voorst hebben zich 97 aanbieders gemeld als aanbieder van maatwerkvoorzieningen in de nieuwe Wmo-zorg die 2015 ingaat. Veel bekende partijen waardoor de meeste inwoners de ondersteuning van hun vertrouwde aanbieder kunnen houden. Ook nieuwe aanbieders van grote organisaties tot zzp-ers zodat er keuzevrijheid is. Voorst koopt het Wmo zorgaanbod regionaal in samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde en Olst-Wijhe. Op 25 augustus is de inschrijving voor de aanbesteding gesloten. Er zijn ruim 160 aanbieders in de hele regio.

Aansluiten mogelijk
De aanbesteding betekent niet dat de markt op slot gaat voor andere aanbieders. Na 1 januari 2015 kunnen zij nog aansluiten bij het contract, mits ze aan de voorwaarden voldoen. Eén aanbieder heeft een kort geding aangespannen tegen elementen uit de raamovereenkomst. De regiogemeenten wachten de uitkomst hiervan niet af en tekenen de formele raamovereenkomst voor 1 oktober 2014. Voorst vindt het belangrijk dat haar inwoners voldoende keuzevrijheid hebben en dat de continuïteit van de voorzieningen verzekerd is.

Minder budget
Bij maatwerkvoorzieningen gaat het bijvoorbeeld om dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf, hiervoor is een indicatie nodig. Met de vernieuwde Wmo, waarin delen van de Awbz worden ondergebracht, heeft de gemeente straks circa 15% minder geld te besteden. Het budget komt vanuit het Rijk en is gebaseerd op het huidige beroep dat inwoners uit Voorst doen op het onderdeel ‘begeleiding’ van de Awbz.

Continuïteit
Inwoners die op dit moment begeleiding krijgen, houden hun indicatie in 2015. Op het moment dat deze afloopt, volgt een gesprek om te kijken welke ondersteuning in de toekomst nodig is.