Olst- Dinsdag 23 september a.s. vindt er een buurtschouw op de Eikelhof plaats.

Als buurtbewoners van Eikelhof punten hebben voor de buurtschouw dan kunnen zij dat doorgeven aan het bestuur van Plaatselijk Belang Eikelhof of aan de gemeente t.a.v. Anita ten Broeke via a.tenbroeke@olst-wijhe.nl. Er wordt om  om 16.30 uur verzameld op de parkeerplaats bij De Lepelaar. De buurtbewoners zijn van harte welkom.

Namens de gemeente zijn aanwezig: Gerrit de Groot, hoofd van de Buitendienst, Tom van Leeuwe, medewerker Infra en Anita ten Broeke van Communicatie. De wijkagent, Dolfien Posthoorn, is in principe ook aanwezig. Een delegatie van Plaatselijk Belang Eikelhof loopt mee tijdens de buurtschouw. Verder kan iedereen die mee wil lopen zich aansluiten.

Tijdens de buurtschouw worden punten bekeken die kunnen worden verbeterd. Door ter plekke te kijken kunnen vaak snel oplossingen worden gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kapotte bestrating of verlichting, zwerfvuil en overhangend groen. Maar ook verkeersonveilige situaties worden besproken.

Gedurende het hele jaar is het mogelijk klachten door te geven aan het klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon 14 0570.