Regio- Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) voelt er niet voor de afsteektijden voor vuurwerk rond de jaarwisseling verder aan banden te leggen. Vorig jaar zijn de regels rond de afsteektijden al flink aangepast. Het mag nu pas op 31 december vanaf 18.00 uur.

De maatregel heeft tot gevolg gehad dat er in elk geval bij de afgelopen jaarwisseling veel minder overlast was. Een motie van de Partij voor de Dieren, die verwijst naar het recente pleidooi van grote steden om de tijden verder in te perken tot een uur voor en een uur na twaalf uur, maakt geen schijn van kans.

Gemeentelijk vuurwerkverbod

Dat geldt ook voor het verzoek aan de regering, gemeenten de bevoegdheid te geven om een gemeentelijk vuurwerkverbod in te stellen. Die motie is technisch niet uitvoerbaar. Het Rijk kan immers geen bevoegdheden geven om iets wat legaal is, namelijk het afsteken van vuurwerk binnen bepaalde tijden, vervolgens te verbieden. Gemeenten kunnen wel vuurwerkvrije zones instellen, al ligt er op dit moment een zaak onder de rechter.