Regio- Salland krijgt weer gebiedscoördinatoren. De partners in Salland Deal hebben zich daar sterk voor gemaakt.

Provincie Overijssel, de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Stichting Grondbank Salland en het Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben het benodigde geld bij elkaar gelegd. De inzet van de gebiedscoördinator draagt bij aan een vitaal en leefbaar Salland.

Wat doet de gebiedscoördinator?

Een gebiedscoördinator is een verbinder en aanjager voor de projecten van Salland Deal. Door slimme combinaties te maken in de projecten van Salland Deal, is er winst te behalen: door de brede aanpak én door minder kosten. De gebiedscoördinator brengt partijen bijeen aan de keukentafel, adviseert ondernemers en partijen in het oplossen van vraagstukken, ondersteunt bij het ontwikkelen van projectvoorstellen en het zoeken naar financiering, etcetera.

Wat betekent dit voor Salland?

De gebiedscoördinator werkt met ondernemers en organisaties bijvoorbeeld aan:

  • Een betere landbouw(infra)structuur door kavelruil;
  • Nieuwe oriëntatie op de toekomst van ondernemers, ook in relatie tot Vrijkomende Agrarische Bebouwing;
  • Waterbeheer dat klaar is voor de toekomst;
  • Gezamenlijke aanpak agrarisch natuurbeheer;
  • Aanleg en onderhoud van landschapselementen (Groen-Blauwe diensten);
  • Verminderen van asbest, meer duurzame energie door subsidieregelingen en kennispunten.

Wat is Salland Deal?

Salland Deal is een netwerkorganisatie die werkt aan een vitaal platteland. Wij zijn actief op het gebied van landbouw, water, natuur, landschap en klimaat van Salland. We werken aan projecten die we op korte termijn kunnen oppakken en aan ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de toekomst. Haak jij aan?

Voor meer informatie: www.dekrachtvansalland.nl.