Op 31 oktober 2019 start in Oost-Nederland een grootschalig onderzoek naar het koopgedrag van consumenten.

Dat onderzoek brengt, net als in 2015, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende locaties waar ze hun aankopen doen. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook Deventer neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. Het onderzoek loopt van 31 oktober tot en met 6 december 2019.

Deelnemers gezocht

In deze periode worden inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Namens de provincie Overijssel ontvangen 2400 huishoudens een uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig gekozen. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst ook invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van € 25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website www.kso2019.nl. Mailen kan naar helpdesk@ioresearch.nl.