Regio- Vanaf seizoen 2020-2021 opereren Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten onder de nieuwe naam Phion, orkest van Gelderland & Overijssel. Het nieuwe merk werd onthuld voorafgaand aan Wonderful Town, het eerste concert als gezamenlijk orkest op vrijdag 4 oktober. De orkesten fuseerden op 1 september jongstleden. Het nieuwe merk Phion, orkest van Gelderland & Overijssel zal in de loop van 2020 gefaseerd zichtbaar worden in de communicatie met betrekking tot het nieuwe seizoen. Per 1 september 2020 zullen de huidige namen Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten volledig vervangen zijn.

Phion is het orkest van Gelderland en Overijssel. Het wil zoveel mogelijk mensen bereiken met live symfonische muziek. Het orkest biedt een grote variëteit in muzikale programma’s met als doel te vernieuwen en te verrassen. Phion, orkest van Gelderland & Overijssel zoekt nadrukkelijk het publiek op, binnen en buiten de concertzalen. Bij Phion valt voor iedereen iets te ontdekken.

“Phion, orkest van Gelderland & Overijssel is een naam die uitstekend past bij onze nieuwe merkwaarden ‘grensverleggend’, ‘uitnodigend’ en ‘bevlogen’”, duidt directeur Jacco Post de keuze van de naam. “De naam is krachtig en tegelijkertijd vriendelijk. Ook vinden we het belangrijk dat Phion internationaal toepasbaar is, gezien onze vele samenwerkingen met buitenlandse dirigenten en solisten, en dat de naam een brede doelgroep aanspreekt. We kiezen bewust voor de toevoeging ‘Orkest van Gelderland & Overijssel’ om aan te geven wat we zijn en voor wie we er zijn. Het geeft ons publiek een gevoel van nabijheid en toegankelijkheid. Tevens is dit een link met ons verleden en creëert het herkenbaarheid voor toekomstig nieuw publiek.”

Phion, orkest van Gelderland & Overijssel toont in het huidige seizoen reeds een aantal verworvenheden van de fusie. De organisatie heeft een hogere output doordat het orkest de beschikking heeft over meer fte’s. Ook staan er diverse maatschappelijke projecten op het programma waarmee het orkest zich verankert in zijn omgeving en nieuwe doelgroepen opzoekt. Volgend seizoen, 2020-2021, zal dit beleid nog steviger doorgevoerd worden en valt er voor publiek en samenleving nog meer verrassends te ontdekken bij Phion, orkest van Gelderland & Overijssel.

Voor de nieuwe merkpositionering werden Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten begeleid door de brandexperts van VIM Group uit Hengelo en merknamenbureau Globrands.