Regio- In noodsituaties staan politie, brandweer en ambulancedienst altijd paraat. In de eerste minuten zijn mensen echter op zichzelf aangewezen.

Weten wat u kunt of moet doen om uzelf en anderen in veiligheid te brengen is zeker bij een noodsituatie van groot belang. Geef professionals de ruimte om hun werk te doen, volg de aanwijzingen op en verstoor de orde niet. Samenwerking, wederzijds begrip en respect leveren in alle opzichten veel meer op! De praktijk leert dat professionele hulpverleners en inwoners elkaar kunnen versterken door samen te werken. Dat gebeurt al volop en kan nog verder worden ontwikkeld.

Veiligheidsregio IJsselland stimuleert zelfredzaam gedrag van inwoners vanuit de overtuiging dat iedere individuele bijdrage aan veiligheid, ook op kleine schaal, een groot effect kan hebben. Om zelfredzaamheid te bevorderen, zoekt de veiligheidsregio actief contact met (vrijwilligers)organisaties, verenigingen en inwoners. In deze contacten staan vooral vergroten van risicobewustzijn, kennis delen en ontplooien of ondersteunen van gezamenlijke activiteiten centraal. Stimuleren om deel te nemen aan een EHBO-cursus of rookmelders te installeren zijn praktische voorbeelden van acties die de zelfredzaamheid vergroten. Op de website van Veiligheidsregio IJsselland is veel informatie te vinden over dit onderwerp.

Geef hulpverleners de ruimte!

Politie-, brandweer- en ambulancemedewerkers worden regelmatig geconfronteerd met agressief en gewelddadig gedrag. Dit raakt niet alleen de hulpverleners zelf, maar het brengt ook de uitvoering van hun taken in gevaar. Naast het feit dat agressie en geweld de hulpverlening hindert, groeit in de samenleving de verontwaardiging hierover. Agressief en gewelddadig gedrag tegen mensen met een publieke taak is ontoelaatbaar en strafbaar.