De gemeenteraad van Raalte heeft in zijn vergadering van 2 oktober jl. besloten de heer M.P. (Martijn) Dadema (39) aan te bevelen als burgemeester van de gemeente Raalte.

De heer Dadema is geboren op 21 maart 1975 in Heino. Hij is getrouwd,  heeft twee kinderen en woont nu in Den Haag. De heer Dadema is een Nederlandse diplomaat met een langjarige ervaring en kennis op het gebied van onder meer (internationale) politiek. Op dit moment is hij afdelingshoofd Wapenexportbeleid bij de directie Veiligheidsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De heer Dadema heeft tevens politiek-bestuurlijke functies uitgeoefend, o.a. als Nederlandse vertegenwoordiger in het bestuur van de VN-milieuorganisatie en de VN-organisatie voor Stedelijke ontwikkeling. Hij is lid van GroenLinks.

De aanbeveling wordt door de gemeenteraad uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wanneer de heer Dadema in Raalte begint is op dit moment nog niet bekend.

Martijn Dadema