Raalte- In de periode van 29 september 2014 tot en met 3 oktober 2014 is er een militaire oefening gepland in de strook tussen Zwolle, Hardenberg, Almelo en Raalte. De militaire eenheid die oefent betreft een geniebataljon uit Wezep. Zij oefent met een beperkte omvang in het kader van functionele werkzaamheden. Dit betekent dat zij oefenen in verplaatsen met voertuigen, te voet en observatieposten en andere genie taken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het verkenningsvoertuig de “Fennek”. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied, maar maken geen gebruik van (oefen)munitie.

In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Als dat niet mogelijk is wordt vooraf altijd eerst toestemming gevraagd aan de eigenaar of beheerder van het terrein.

Door de eenheid wordt er zo veel mogelijk aan gedaan om schade en hinder aan derden te voorkomen. Als, ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade door de oefening is ontstaan, kunt u dit melden bij het ministerie. Geef hierbij aan, als dat mogelijk is, gegevens als eenheid, voertuig, kenteken, datum, tijd en plaats.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA  Utrecht

Telefoon: 030-2180420

E-mail: Jdvclaims@mindef.nl