Nederland – Het onderzoek dat de politie in de zomer van vorig jaar heeft opgestart naar de mogelijke paardenmishandelingen gaat onverminderd door. In zes regionale eenheden speelde destijds dit probleem. Er hebben zich geen incidenten in nieuwe eenheden voorgedaan. Bij de aantallen zoals in december gepresenteerd zijn inmiddels drie – mogelijke – gevallen van mishandeling bijgekomen. Twee in de eenheid Noord-Nederland en één in Oost-Nederland. Er is nog niemand aangehouden en op dit moment zijn er ook geen verdachten.

Vorig jaar is besloten tot een gecoördineerde landelijke aanpak van mogelijke mishandeling. Deze aanpak is nog steeds van kracht en heeft geleid tot vergroting van kennis, kunde en inzicht in deze materie. Informatie wordt verwerkt in één database en samenwerking met deskundigen en experts ook van buiten de politie vindt nog steeds plaats. Ook de contacten met externe partners blijven gehandhaafd en informatie wordt uitgewisseld.

De medewerkers van de Dierenpolitie hebben inmiddels een extra training gevolgd hoe te handelen bij nieuwe incidenten of meldingen van mogelijke paardenmishandeling.

Nieuwe incidenten
Iedere eenheid start nog steeds een onderzoek naar een nieuwe melding of incident. Dit gebeurt aan de hand van een landelijke werkwijze en checklist. Iedere eenheid kan er vervolgens voor kiezen – afhankelijk van de bevindingen, informatie en stand van zaken – om in afstemming met de landelijk coördinator specifieke middelen en systemen in te zetten.

Aerial Profiling
De eenheid Noord-Nederland heeft in haar onderzoek onder andere aerial profiling (onderzoek vanuit de lucht met een helikopter) ingezet. Dit heeft in die eenheid geen concrete aanwijzingen naar een dader opgeleverd. Deze methode wordt komende maanden ook in andere eenheden beproefd. Mogelijk dat inzet van dit middel in andere gebieden wel leidt tot concrete aanwijzingen naar een dader.

Hulp burgers
De hulp en inzet van burgers blijft van grote waarde. Mocht iemand iets verdachts opmerken bij een weiland of een paardenstal, bel dan direct de politie. Dit verhoogt de kans om een dader op heterdaad te kunnen betrappen.