Regio- Sinds 1 januari 2015 beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Om de uitbetaling van PGB’s goed te kunnen uitvoeren, heeft de SVB gegevens nodig. Voor een deel van de PGB’s zijn die gegevens nog niet op orde.

 

Om er voor te zorgen dat mensen toch zorg kunnen declareren, heeft de SVB een ‘terugvalscenario’ in werking gesteld. Dit houdt in dat het PGB wel uitbetaald wordt – ook als alle formulieren daarvoor nog niet binnen zijn – en de controle achteraf geschiedt. Op de website van de SVB (www.svb.nl) is meer informatie over dit onderwerp te vinden. Als PGB-houders nog niets gehoord hebben van de SVB, kunnen zij zich melden bij de gemeente, via telefoonnummer 14 0570.

svb