Deventer-Go Ahead Eagles heeft bij de gemeente Deventer haar jaarrekening van het seizoen 2013/2014 ingediend. Daaruit blijkt dat de club een positief resultaat van €664.000 heeft behaald.
Het seizoen 2013/2014 was het jaar waarin Go Ahead Eagles terugkeerde in de eredivisie. De club kwam weer volop tot leven in voetbalminnend Nederland. Door de enorme aandacht die de Eredivisie met zich meebracht, kon Go Ahead Eagles floreren in al zijn authenticiteit: een passievolle volksclub met een breed draagvlak in de regio. Sportief werd er meer dan uitstekend gepresteerd, via een dertiende plaats werd directe handhaving afgedwongen en dat met de kleinste spelersbegroting van de eredivisie. Een prestatie van formaat, welke Go Ahead Eagles heeft bereikt zonder dat daarbij onverantwoorde financiële risico’s zijngenomen. Dit ligt geheel in lijn met het prudente financiële beleid dat onderdeel uitmaakt van het dna van de club.

Go Ahead Eagles beseft dat dit positieve resultaat op de jaarrekening mede tot stand is gekomen doordat de club haar spelersgroep, hoofdzakelijk bestaande uit jonge spelers met louter Jupiler League-ervaring, een podium kon bieden in de eredivisie. Hierdoor -en doordat veel contracten nog doorliepen- kon de club het salarisniveau ver onder het gemiddelde van de eredivisie houden. Daarnaast heeft de club enkele financiële meevallers gehad.

Maar het positieve bedrijfsresultaat is vooral het resultaat van bewust gevoerd beleid. Zo had Go Ahead Eagles zich zélf ten doel gesteldhet verlies van €259.000 uit het promotiejaar, voor een groot deel veroorzaakt door de uitbetaalde promotiepremie, binnen een jaar te compenseren. Dat is meer dan gelukt. Het maakt de club trots dat het voeren van verstandig financieel beleid en het behalen van sportief succes hand in hand kunnen gaan. Het positieve resultaat was ook hard nodig om het eigen vermogen en daarmee het weerstandsvermogen te versterken, door de verlies latende jaren in de eerste divisie een strikte noodzaak. Daarnaast dient de club reserves aan te houden voor de inrichting van de vernieuwbouw en om mogelijke tegenvallers in de toekomst op te vangen. De club wil te allen tijden in staat zijn aan zijn langlopende financiële verplichtingen te voldoen.

De doelstelling van Go Ahead Eagles voor het huidige seizoen 2014/2015 is wederom: handhaving zonder daarbij financiële risico’s te nemen. In de huidige prognose gaat de club uit van een positief resultaat van €100.000, dat bijna volledig veroorzaakt wordt door de bekerrecettes van de wedstrijdentegen Feyenoord en FC Twente.

De vernieuwbouw speelt in dit alles een zeer belangrijke rol. Het is duidelijk dat de club met de huidige begroting van ruim zes miljoen euro geen structurele rol kan spelen in de eredivisie. Om structureel mee tekunnen draaien in de eredivisie, wat de ambitie en doelstelling is, zal de club haar inkomsten significant moeten laten stijgen. Met de huidige accommodatie is dit onmogelijk. Daarom is GA Eagles intensief bezig met de invulling van de vernieuwbouw. Hierme