Go Ahead Eagles is een prachtige voetbalclub met een fanatieke aanhang en een geweldige clubcultuur en dat willen we ook zo houden.

Helaas is er de afgelopen weken rumoer ontstaan naar aanleiding van een voorval op de tribune met een bekende supporter. Go Ahead Eagles betreurt deze gang van zaken. De vele reacties die het voorval heeft opgeroepen is voor Go Ahead Eagles aanleiding onderstaande verklaring af te geven. Deze verklaring heeft de instemming van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Deventer.

Er is de afgelopen weken veel gesproken over de beveiligingsorganisatie. Go Ahead Eagles, maar ook de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente zijn tevreden over de wijze waarop deze organisatie de afgelopen jaren haar werk heeft verricht. Al enkele jaren voert de club samen met partners een veiligheidsbeleid dat in den lande hoog wordt aangeschreven en vaak als voorbeeld dient. Dat neemt echter niet weg dat Go Ahead Eagles open staat voor verbetering, ook in de manier waarop we met onze trouwe supporters omgaan.

Op dinsdagavond is met een delegatie van supporters gesproken. Zij hebben aangegeven meer betrokkenheid te willen hebben bij het veiligheidsbeleid en de procedures rond stadionverboden. Go Ahead Eagles staat hier welwillend tegenover en op korte termijn wordt hier verder over doorgesproken. Go Ahead Eagles nodigt alle supporters uit om hieraan deel te nemen.

Ook de huisregels, de interpretatie daarvan en dus ook de wijze waarop door het beveiligingsbedrijf wordt opgetreden vormt onderwerp van gesprek. Uitgangspunt daarbij is dat er volop ruimte moet zijn om Go Ahead Eagles tijdens en rond wedstrijden fanatiek te steunen.

We zoeken samen met supporters de grenzen op van wat wel en niet kan, maar duidelijk is dat onder meer fysiek geweld, of het dreigen daarmee tegen stewards, racisme en vernieling niet kan worden geaccepteerd.

Daar waar het beveiligingsbedrijf meerdere rollen vervult, zal Go Ahead Eagles deze beëindigen. Besluitvorming hierover vindt nog dit jaar plaats.

Het is duidelijk dat de afspraken die gemaakt gaan worden over wat wel en niet kan, het kader is waarbinnen het beveiligingsbedrijf functioneert. Vanwege de verschillende emoties is er voor gekozen om het beveiligingsbedrijf zaterdag niet in te zetten maar wel gebruik te maken van de veiligheidscoördinator van het beveiligingsbedrijf.

Komende zaterdag staat voor Go Ahead Eagles de belangrijke wedstrijd tegen NAC op het programma. Go Ahead Eagles rekent zoals altijd op jullie steun.