Deventer – De Raad van Commissarissen van Go Ahead Eagles heeft
besloten naar aanleiding van meerdere recente gebeurtenissen
onderzoek naar de huisregels en het handhavingsbeleid binnen haar stadion in te
stellen. De RvC wil daarbij ook haar supporters betrekken.

Het gaat expliciet niet om het sanctiebeleid dat bij
geconstateerde overtredingen gehanteerd wordt, omdat dit volledig bij het
Casus-overleg ligt, maar om het hieraan voorafgaande proces, d.w.z. de
uitwerking én interpretatiemogelijkheden van de huisregels.

In andere woorden: noch het casus-overleg zelf noch het
sanctiebeleid staat wat betreft de RvC van Go Ahead Eagles ter discussie.

Ook wil de RvC haar achterban graag informeren dat als er
overtredingen van de huisregels hebben plaatsgevonden en er bij het
Casus-overleg tot een straf wordt besloten er een voorlopig stadionverbod kan worden verstrekt, met altijd de
uitnodiging tot hoor en wederhoor.

In het Casus-overleg zitten vertegenwoordigers van de
gemeente Deventer, de politie, de club en Rosec, het bedrijf dat de beveiliging
voor Go Ahead Eagles verzorgt.