Deventer – Vorige week donderdag zijn de VOGA (Veiligheidsoverleg Go
Ahead Eagles)-partners om tafel gaan zitten, als vervolg op de eerder gemaakte
aanbevelingen omtrent de huisregels die gelden bij GA Eagles. Deze
aanbevelingen werden eind vorig jaar opgesteld door de commissie Interpretatie
Huisregels onder leiding van mr. Hans Röben.

De VOGA heeft, met uitzondering van aanbeveling 4 (zie
onder), alle aanbevelingen overgenomen. De reden om aanbeveling 4 niet over te
nemen is dat de VOGA graag direct met supporters in contact wil zijn, maar er
de voorkeur aan geeft met de hele Supportersraad te communiceren. Tweemaal in
het seizoen zal daarom het VOGA aanwezig zijn bij de Supportersraad om het
actuele veiligheidsbeleid te bespreken. Daarnaast zal er voorafgaand aan iedere
Voga-bijeenkomst communicatie plaats vinden tussen beide platformen.

Go Ahead Eagles zal de komende periode, samen met de
leden van de commissie Interpretatie Huisregels, gebruiken om invulling aan de
aanbevelingen te geven. Hier volgen ze nog een keer…

Aanbevelingen!

1. Moderniseer het Huishoudelijk
Reglement van GA Eagles; leg een nieuw ontwerp voor aan de Supportersraad voor commentaar

2. Geef de veiligheidsregels en de
huisregels een meer prominente of duidelijke plaats in de publieke ruimtes en
op de website van de club

3. Maak
van veiligheidsbeleid een vast agendapunt op de besprekingen met de
Supportersraad;

4. Vertegenwoordiging supporters:
overweeg deelname aan de VOGA/COGA (Casus Overleg GA Eagles), zodat supporters
zich vertegenwoordigd voelen

5. Plaats procedure, standaardbrieven,
bezwaarcommissie en richtlijn voor straffen bij stadionverbod op site GA Eagles

6. Verbeter
de procedure rond het lokaal stadionverbod

7. Verschaf informatie over de gang van
zaken bij een landelijk stadionverbod en bij een eventuele maatregel/onderzoek
van het Openbaar Ministerie

8. Verbeter de redactie van brieven
aangaande het stadionverbod, met het hanteren van twee soorten brieven door het
COGA. In het geval dat er sprake is van geweld, vernieling of ernstige
bedreiging krijgt de betrokken supporter direct een voorlopig stadionverbod. In
andere gevallen wordt de supporter uitgenodigd voor een gesprek

9. Zorg voor een vast contactpersoon
waar supporters die vanuit het COGA een brief ontvangen terecht kunnen voor
vragen; de contactgegevens van deze persoon worden in de brief vermeld.

10. Kies
voor een onafhankelijke voorzitter van de stadionverbodencommissie

11. Onderzoek
een scheiding in taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid.