Voorjaarsnota 2014 met bezuinigingsvoorstellen naar de raad

Deventer – Het college heeft de voorjaarsnota voor 2014 vastgesteld en aangeboden aan de raad. In de voorjaarsnota doet het college voorstellen om te komen tot een structureel sluitende begroting voor 2015. De totale...

Lees verder