Deventer- Iedere week plaatsen wij een vacature van de week. Wij plaatsen elke week een vacature van een willekeurig bedrijf of overheidsinstantie uit Deventer op onze site, om zo de bereikbaarheid van de vacature te vergroten. Deze week een vacature bij de Gemeente Deventer!


De gemeente Deventer zoekt een Bedrijfseconomisch adviseur voor 36 uur per week (vacaturenummer GD 15-10).

Ben jij die slimme en gedreven bedrijfseconomisch adviseur? Ben je proactief? Heb je lef? En voel jij je betrokken bij de samenleving? Dan zoeken we jou. In deze uitdagende functie adviseer jij het gemeentebestuur, de directie en het lijnmanagement op het gebied van de bedrijfsvoering. Je draagt bij aan een financieel gezonde gemeente.

Wat ga je doen?

 • Adviseren van bestuur, directie en lijnmanagement op het gebied van business besturing voor de taakvelden:
 • Financiën en control
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Secretariële ondersteuning
 • Projectmanagement en advies
 • Juridische zaken en inkoop *
 • Belastingen *
 • ICT *
 • Facilitaire zaken *
  (*) in samenwerkingsverband met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte
 • Je adviseert over bedrijfskundige, bedrijfseconomische en financieel-economische vraagstukken;
 • Je signaleert en analyseert knelpunten, kansen en risico’s in de Planning- en Controlcyclus. Je vertaalt dossiers, constateringen, risico’s, doelmatigheid en auditresultaten naar de effecten voor de gemeente. Je initieert en begeleidt managementgesprekken op basis van  constateringen, risico’s, doelmatigheid en auditresultaten en komt daarin met oplossingen;
 • Je toetst raadsvoorstellen, B&W-voorstellen en directievoorstellen;
 • Je geeft actief advies over ontwikkelingen, nieuw beleid en initiatieven;
 • Je stimuleert en initieert mede de verandering binnen en buiten de keten en bent proactief in het verbeteren van de ketenprocessen, producten en presentatie;
 • Je aandachtsveld is ook: partijen waar de gemeente een financieel en/of bestuurlijk aandeel in heeft (verbonden partij).

Je hebt:

 • WO werk- en denkniveau, bedrijfseconomie of bedrijfskunde;
 • Ruime ervaring als bedrijfseconomisch adviseur en je kunt meerdere adviesstijlen toepassen;
 • Veel gevoel voor de bestuurlijke en politieke omgeving;
 • Ruime kennis en ervaring met projectmanagement, risicomanagement en doelmatigheid;
 • Ruime kennis van instrumenten en systemen die worden gebruikt in het vakgebied.

De financiële functie is in 2012 opnieuw ingericht en op een andere manier haar diensten gaan verlenen. Advisering naar het bestuur en de directie en in de lijn en het programma zijn geïntegreerd. In de adviezen worden de horizontale en verticale belangen afgewogen. Door onze scope-verschuiving, van financieel expert naar business adviseur, vraagt dit ook van onze klanten een andere benadering.
Dit betekent voor jouw dagelijks handelen dat je adviseert en handelt vanuit de één-portemonnee-gedachte. Constateringen zet je om in oplossingen. Je bouwt een eigen beeld van het klantdomein op en je gaat over de volgens jou benodigde  managementinspanning in gesprek. Je stimuleert en initieert mede de verandering binnen en buiten de keten en bent proactief in het verbeteren van de ketenprocessen, producten en presentatie. Je zoekt gerichte samenwerking met andere middelenfuncties om een geïntegreerd advies mogelijk te maken.

Wat bieden wij

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.583 bruto per maand, op basis van salarisschaal 11 (functionele schaal) en een 36-urige werkweek.

Deventer heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Via een keuzemodel kun je (een deel van) je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, verlofuren en je persoonlijk budget inzetten voor fiscaal voordelige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskosten woon-werkverkeer, fitness, studiefaciliteiten en internetverbinding thuis. Daarnaast hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof, een verhuiskostenregeling en variabele werktijden.

Aanstelling bij de gemeente Deventer vindt plaats bij wijze van proef voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een vaste aanstelling.

Het team

Je maakt onderdeel uit van een team van 10 adviseurs. Dit team adviseert het bestuur, directie en management over de brede middeleninzet binnen de gemeente. Speerpunten voor 2015 zijn risicomanagement, doelmatigheid en de doorontwikkeling van het managementgesprek.

Taken van het team:

 • Advisering en toetsing. Advisering management, bestuur, inzet middelen, beoordelen beleidsvoorstellen/B&W nota’s, beoordelen bedrijfseconomische vraagstukken, projectcontrol, aandeelhoudersrol gemeente bij verbonden partijen, etc.;
 • Beleid en kaderstelling (financiële positie meerjarenperspectief, P&C instrument ontwikkeling, kaders);
 • Concernconsolidatie en de daaraan verbonden advisering betreffende begroting, P&C rapportages en jaarrekening/jaarverslag;
 • Doorontwikkeling van de P&C-cyclus en de innovatie van de daarbij behorende producten en systemen.

De gemeente Deventer

Deventer, stad om van te houden. En daarmee bedoelen we dat voor en in de gemeente Deventer met hart en ziel wordt gewerkt voor inwoners, bedrijven en anderen die met de gemeente in aanraking komen. Ambitieuze plannen maken, deze realiseren en de handen uit de mouwen steken zien we graag bij de gemeente Deventer. Om dit alles open en transparant te laten verlopen, is uitstekende communicatie hierover een must.

Informatie en reageren

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Michiel Hobbij, teammanager Advies en Beleid, telefoon: 0570-693225 / 06-53818996. Je belangstelling kun je alleen via het digitale sollicitatieformulier kenbaar maken, onder vermelding van het vacaturenummer GD 15-10. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk zondag 28 juni 2015.