Colmschate – Door bezuinigingen bij de overheid en gemeentes lopen subsidies op buurthuizen en andere maatschappelijke doelen terug. Voor velen een reden om opzoek te gaan naar andere financiële bronnen . Sponsorbijdrages worden daarom steeds belangrijker.

Gemeenschapshuis De Kuip is erin geslaagd een unieke sponsorovereenkomst aan te gaan met Garage Wolters in Deventer-Colmschate. Als lokale ondernemers droegen de heren Wolters altijd De Kuip al een warm hart toe, maar zochten zij nu een manier om hier nog meer vorm aan te geven.  En dat is gelukt! Daarbij is de hulp van bezoekers van De Kuip van essentieel belang. Als zij hun auto voor onderhoud en reparatie bij Garage Wolters aanbieden, dan is hun factuur geld waard voor De Kuip.

Sinds kort hangt er namelijk een speciale sponsor-brievenbus nabij de bar van Gemeenschapshuis de Kuip. Hierin kan men persoonlijk een (kopie-)  factuur van Garage Wolters achter laten. Twee keer per jaar wordt de brievenbus geleegd en worden de factuurbedragen exclusief BTW bij elkaar opgeteld. Van dit totaalbedrag wordt 4% als sponsorbijdrage door Garage Wolters aan de Kuip uitbetaald. Voertuig- en schadefacturen en facturen van vóór 01-01-2016 zijn echter uitgezonderd van deze actie.

Dus: Help Garage Wolters De Kuip te helpen!

Voor meer informatie en vragen over deelname kunt u contact opnemen met Garage Wolters, Oude Oxersteeg 3 in Deventer,  telefonisch via 0570-651332 of via de website www.garagewolters.nl.
Of met De Kuip, Bloemendalsweg 1b in Colmschate, telefoon 0570-651410 of kijk op de website www.de-kuip.nl.

2016 02 30 Persbericht nieuwe sponsoractie voor De Kuip - foto