Deventer – Bewonersgroepen van de Worp presenteren dinsdagavond 24 maart in het Hovenhuus een groot aantal nieuwe activiteiten. Zo licht de werkgroep Waanders Verfraaiing Worpplantsoen de ideeën toe voor de besteding van de gift van 120.000 euro van wijlen Willem Waanders. Daarnaast presenteren ook andere bewonersgroepen zich.

Bewoners van de Worp krijgen van de werkgroep Waanders te horen hoe zij ideeën kunnen indienen voor de besteding van de gift, op welke manier de definitieve keus gemaakt wordt en tenslotte hoe het met de uitvoering zit. Wethouder Frits Rorink is daarbij aanwezig.

Daarna presenteren andere bewonersgroepen hun ideeën, bijvoorbeeld voor hemelwaterafvoer, aanpak pleintje bij de Spar, 5 jaar WorpWegWerpvrij, invulling van de Wijkwinkel, Hovenhuus, De Kleine Sjef, Niet pitten maar spitten. Maar er is ook ruimte voor spontane ideeën op de avond zelf.

Bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdagavond 24 maart om 19.30 uur in het Hovenhuus aan de Leliestraat.