Deventer- Het college heeft het definitieve ontwerp voor ‘De Groene Wal’ vastgesteld. De uitvoering hiervan kan beginnen. Het gaat om het gebied tussen de Deventer Schouwburg en de Leeuwenbrug. De verkeerssituatie op het Churchillplein verbetert, er komt een veilige oversteek naar de Keizerstraat en er komt meer groen in het gebied.

Visualisatie De Groene Wal

Rondom het Churchillplein zijn kabels en leidingen verlegd, bomen gekapt en is een gedeelte van de gracht gedempt. De aanbesteding voor de werkzaamheden start binnenkort.

Churchillplein

Het Churchillplein wordt overzichtelijker, wat de doorstroming van het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers ten goede komt. Reizigers zijn daardoor sneller bij het station. Het plein bestaat nu nog uit 2 kruispunten, straks is het 1 kruispunt.

Oversteek Keizerstraat

De voetgangersoversteek van het Stationsplein naar de Keizerstraat wordt een overgang met brede vluchtheuvel zonder verkeerslichten. Het is onderdeel van een veilige en aantrekkelijke route voor voetgangers tussen het station en de binnenstad.

Stationsomgeving

Al enkele jaren wordt gewerkt aan de verbetering van de stationsomgeving. Na het 3e perron, de ondergrondse fietsenstalling en het busstation en stationsplein wordt een nieuwe stap gezet met de uitvoering van ‘De Groene Wal’. De omgeving wordt aantrekkelijker, zo wordt ook het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd.

Subsidie

De kosten voor het project bedragen 4,2 miljoen euro. De provincie Overijssel en het Rijk stellen ieder 1,95 miljoen beschikbaar. De overige 378.000 euro wordt gefinancierd door de gemeente.