Deventer- De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet Deventer als voorbeeldgemeente in de provincie Overijssel als het gaat om internationale samenwerking. Vooral de manier waarop Deventer alle partijen met elkaar verbindt, verdient aanbeveling.

De visie van Deventer staat centraal in een onlangs verschenen landelijke VNG-brochure (pdf, 4,2 MB).

Internationale samenwerking in Deventer: partners verbinden en initiatieven ondersteunen

In een uitgebreid artikel zetten burgemeester Andries Heidema en Nicoleta Mitut (ambtenaar Internationale Samenwerking) helder de nieuwe internationale visie van Deventer uiteen. Trots lichtten ze toe dat de kracht ligt in het verbinden van de verschillende sectoren in Deventer.
Partijen in het onderwijs, bedrijfsleven, cultuur, NGO’s en gemeente aan elkaar linken is het motto. Een blik over de grens kan immers op verschillende manieren een verrijking zijn voor lokaal beleid. Samen optrekken biedt economische kansen voor de stad. Daarnaast creëert het samenwerking op grootschalige thema’s en kennisuitwisseling met vergelijkbare buitenlandse steden.

Landelijke VNG brochure

De VNG publiceert landelijke brochures over het huidige internationaal beleid van Nederlandse gemeenten. In 4 deelbrochures vertellen bestuurders en ambtenaren uit alle provincies waarom zij internationale samenwerking belangrijk vinden. Stuk voor stuk voorbeelden van gemeenten die het begrip ‘gemeentelijke inter¬nationale samenwerking’ van een nieuw elan voorzien.

Het ambitieverhaal ‘Deventer Internationaal 2015 – 2020’

Ondernemers, NGO’s, onderwijs- en cultuurinstellingen en de gemeente Deventer werken samen om de internationale kracht van Deventer te versterken. Deze partijen zijn allemaal internationaal actief. Door samen op te trekken, creëren ze nieuwe internationale kansen voor Deventer. Samen schreven ze een ambitieverhaal (pdf, 980 KB). Vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren vormen een (virtueel) international office.

Meer weten over de internationale samenwerking in Deventer? Kijk op www.deventer.nl/internationaal