Deventer- De gemeente Deventer heeft de Global Goals prijs van de Vereniging Nederlandse Gemeenten International ontvangen als ‘Meest inspirerende gemeente’ in de categorie: ’Verbinder: Samenleving en bedrijfsleven.’ Deventer krijgt deze prijs omdat ze op innovatieve en impactvolle manier burgers, bedrijven en andere lokale partijen betrekt bij de implementatie van de Global Goals.

Deventer streeft sinds 2016 17 duurzaamheidsdoelstellingen na. In 2018 is de kerngroep Deventer4GlobalGoals opgezet, met vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven, Ngo’s, cultuur en gemeente.

Waardering van de jury

De kerngroep wil de komende jaren inventariseren (wat gebeurt er al en door wie), inspireren (goede voorbeelden uitlichten) én activeren (organisaties en bedrijven stimuleren om zelf bij te dragen). In 2019 zijn verschillende activiteiten georganiseerd die de waardering van de jury kregen.

Sleutel tot succes

Dit jaar wordt voor het eerst de Global Goals prijs uitgereikt tijdens het Deventer ondernemersevenement (DOE). Het succes van de Deventer aanpak is de nauwe samenwerking met partners in de stad rondom de verschillende initiatieven.

Trotse gemeente

Wethouder Economie en Internationaal beleid Thomas Walder: “De Global Goals bieden allerlei kansen voor bedrijven, kennisinstellingen, de creatieve sector en Ngo’s. Kansen voor duurzaamheid, maar óók voor economische groei. Door te innoveren en onderscheidend te zijn, inspireren we anderen binnen en buiten Deventer. We zijn een trotse gemeente met internationale uitstraling waar heel veel mogelijk is.”

Gezamenlijke agenda

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda die om de specifieke inzet van gemeenten vraagt.

Zie www.deventer4globalgoals.nl voor meer informatie.