Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari heeft burgemeester Andries Heidema voor het eerst de veiligheidsprijs uitgereikt.

De prijs is uitgereikt aan Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer.

Stichting Bedrijvenparkmanagement is al jaren bezig om via diverse maatregelen en intensieve samenwerking met ondernemers, politie en gemeente te komen tot veiliger bedrijventerreinen. Zo heeft de stichting gezorgd voor de invoering van intelligente camerabewaking op alle bedrijventerreinen. Dat resulteerde in een forse afname van de criminaliteit op de bedrijventerreinen. Initiatieven als deze zorgen voor een veilig en aantrekkelijk ondernemersklimaat in Deventer.

Jaarlijkse veiligheidsprijs

De stimuleringsprijs wordt uitgereikt aan een persoon, een groep of organisatie die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier heeft ingezet voor de veiligheid in Deventer. Met deze prijs wil het college van burgemeester en wethouders mensen inspireren zich in te zetten voor de veiligheid in Deventer. De komende jaren wordt de prijs uitgereikt tijdens de landelijke week van de veiligheid in oktober.