Deventer- Inwoners van de gemeente Deventer betalen iets minder dan gemiddeld voor gas en stroom, zo blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Deventer maakte in 2017 maandelijks €109 over aan de energieleverancier. Dit is de afgelopen jaren echter wel sterk gegroeid: in 2019 loopt dit op tot liefst €142. Dat is echter nog steeds minder dan de landelijke gemiddelde energierekening van €165.

De lagere energierekening komt tot stand door een relatief lager energieverbruik. Een gemiddeld gezin in Deventer stookt jaarlijks 1210 M3 gas en verbruikt 2770 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1240 M3 gas en 2860 kWh stroom per huishouden. Het relatief lagere energieverbruik in Deventer kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de aanwezigheid van bepaalde type woningen, kleinere huishoudens en een relatief hoog gebruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen, zo stelt Energiehunter.nl.

Energiekosten fors gestegen in 2019

Hoewel de energierekening van gezinnen in Deventer flink is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van €1699 naar €1343) gaan we de komende jaren weer fors meer betalen voor gas en stroom. De gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim €142 per maand, een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering van gas en stroom.

Sterke toename zonne-energie in gemeente Deventer

Inwoners in Deventer maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er 3317 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2010, toen er nog maar 151 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.