Deventer- De gemeente is begonnen met de reconstructie van de Oerdijk in Schalkhaar. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de provinciale weg N348. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot medio juli 2021.

Tijdens de werkzaamheden is de Oerdijk afgesloten (Kolkmansweg tot N348). Er is een omleidingsroute. De gemeente heeft klachten ontvangen over de verkeersdrukte, de rijsnelheid van sommige auto’s en de bereikbaarheid van het dorp. Daarom hebben zij een aantal wijzigingen gemaakt in de omleidingsroute.

Omleiding

Om de woningen in de omliggende wijken van de Oerdijk bereikbaar te houden, zijn de 2 beweegbare palen in de Colmschaterstraatweg naar beneden gezet. Voor de bereikbaarheid van de woningen en de winkels in Schalkhaar was dat heel fijn. Helaas zorgde dit voor een verkeersdrukte en sluipverkeer in de Colmschaterstraatweg en de omliggende wegen. Dit bracht onveilige situaties met zich mee tussen automobilisten, fietsen, brommers en voetgangers. Tot en met 2 juli geldt daarom een gewijzigde omleidingsroute (zie ook de afbeelding hieronder).

  • De wijken Douwelerleide en Wijtenhorst zijn met de auto bereikbaar via de Nico Bolkesteinlaan.
  • De paal op de hoek Colmschaterstraatweg-Stittelerweg-Van der Wijcklaan gaat weer omhoog.
  • Het dorp Schalkhaar is daardoor met de auto te bereiken via de Nico Bolkesteinlaan, Henri Dunantlaan, Brinkgreverweg en Koningin Wilhelminalaan.
  • Verkeer van en naar de wijk Douwelerleide kan de kruising Horsterhoekweg – Groot Wielens gebruiken om over te steken. Deze oversteek blijft tijdens de werkzaamheden open.
  • Fietsers worden omgeleid via Van der Wijcklaan, Voorhorsterweg, Oude Rielerweg, Kolkmansweg richting de Oerdijk.
  • Het gedeelte Oerdijk tussen de Horsterhoekweg – N348 blijft afgesloten.
  • Om het hard rijden in de Colmschaterstraatweg tegen te gaan, zijn drempels geplaatst.
  • De bewoners van de Oerdijk en het 1e gedeelte van de Colmschaterstraatweg worden door de aannemer apart geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woning tijdens de werkzaamheden.
  • De omleidingen voor fietsers en auto’s worden ook met borden aangegeven.

Oerdijk omleidingsroute tot en met 2 juli 2021

Met deze aanpassingen probeert de gemeente de veiligheid van de straten in uw wijk goed te houden.