Bathmen- Gerrit Ruiterkamp heeft op 11 oktober de Zilveren Legpenning gekregen voor zijn verdiensten binnen de Bathmense gemeenschap. Hij kreeg de penning bij zijn vertrek als koster van de Dorpskerk in Bathmen.

Hart voor de gemeenschap in Bathmen

Gerrit Ruiterkamp heeft zich, naast de vervulling van zijn taken en verantwoordelijkheden als koster, op velerlei gebieden in de Bathmense gemeenschap en daarbuiten actief ingezet. Hij was 25 jaar koster bij de Dorpskerk in Bathmen waarvan 23 jaar penningmeester. Hij toonde 23 jaar kennis, betrokkenheid en grote inzet voor ander verenigingen in Bathmen, zoals voor de werkgroep Open kerk, de Bathmense Beeldende Kunst en cultuur Kring en de Stichting Bathmense Beiaard.