Algemeen – Stel: u vindt iets op straat. Bent u verplicht om het op te rapen? En mag u het houden of moet u het aangeven? En wanneer bent u dan eigenaar? Vervelender is het als u zelf iets kwijtraakt. Bijvoorbeeld uw paspoort of portemonnee. Moet u dan aangifte doen? En waar kunt u terecht om te kijken of uw verloren/vermiste goed misschien is gevonden?

gevonden voorwerpen Centraal Deventer

Ik heb iets op straat verloren. Wat moet ik doen?

U kunt voor gevonden/verloren voorwerpen sinds 1 januari 2013 niet meer bij de politie terecht. Het gevonden voorwerp geeft u af bij Team Toezicht. Zij kunnen u ook helpen met het maken van de melding. Vanaf dinsdag 26 januari vindt u team Toezicht in het nieuwe stadhuis.

 

Wat is het vindersloon?
Meldt de eigenaar zich binnen een jaar? Dan moet u als vinder uw vondst teruggeven. De vinder heeft recht op een vergoeding, vindersloon genoemd, en mag de vondst eventueel houden, totdat de eigenaar betaalt. Betaalt de eigenaar niet binnen een maand? Dan laat de eigenaar daarmee zijn of haar rechten varen. De vinder wordt dan eigenaar.
De hoogte van het vindersloon is niet bepaald. In de wet staat dat het ‘een redelijke vergoeding’ moet zijn. Vaak wordt gedacht aan 10% van de waarde van de vondst. Geeft de eigenaar u niets? Dan kunt u alleen via een gerechtelijke procedure proberen een beloning af te dwingen.
Politie en gemeenten hebben geen recht op het vindersloon. De regeling geldt wel voor professionele vinders die gericht op zoek gaan naar verloren voorwerpen, bijvoorbeeld auto’s of motoren.

 
Krijg ik als vinder gemaakte onkosten vergoed?
Voor vergoeding van door de vinder gemaakte onkosten geldt dat aantoonbaar gemaakte kosten door de eigenaar moeten worden vergoed. Hierbij geldt uiteraard dat het redelijkerwijs nodig moet zijn geweest om deze kosten te maken. Een voorbeeld ter verduidelijking: een bankkluis huren om een plastic ringetje te bewaren is niet redelijk. Deze kosten hoeven dus niet te worden vergoed.

 

Paspoort of id vermist?
Is uw paspoort of identiteitskaart vermist (kwijt of gestolen)? Dan vult u bij de aanvraag van uw nieuwe reisdocument bij Publiekszaken van de Gemeente Deventer een verklaring van vermissing in.
Voor de aanvraag van een nieuw reisdocument na vermissing/diefstal is het niet noodzakelijk dat u aangifte doet bij de politie. Alleen als uw reisdocument 2 keer binnen 1 jaar is vermist of 3 keer binnen 5 jaar, moet u aangifte doen bij de Nederlandse politie. Bij de nieuwe aanvraag neemt u dan het proces-verbaal mee. Hierin moeten alle gegevens van het vermiste reisdocument staan.
Zoekgeraakte en gestolen identiteitsdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden.

 
Ben ik verplicht om gevonden voorwerpen terug te brengen?
De Regeling Gevonden Voorwerpen en het Burgerlijk Wetboek beschrijft de rechten en plichten van de vinder en van degene die de spullen kwijt is. De wet kent geen vindersplicht, maar wel een aangifteplicht. Dit houdt in dat u niet verplicht bent om een voorwerp dat u vindt, op te rapen. Raapt u het voorwerp wel op? Dan moet u het zo snel mogelijk bij de gemeente (waar u het voorwerp vindt) en eventueel de exploitant van de ruimte (bijvoorbeeld zwembad of openbaar vervoersmaatschappij) melden. Dit melden kan vaak digitaal via de site van de gemeente of bijvoorbeeld de vervoersmaatschappij. U hoeft het voorwerp dus niet daadwerkelijk af te geven. Zolang u het voorwerp onder u houdt, bent u verplicht zelf voor bewaring en onderhoud zorg te dragen.

 
Wanneer ben ik eigenaar als ik een voorwerp vind?
De eigenaar kan gedurende een jaar na de melding het voorwerp terugvragen. Meld de eigenaar zich binnen dit jaar? Dan moet u het voorwerp teruggeven. Is er een jaar voorbij gegaan zonder dat de eigenaar zich heeft gemeld? Dan wordt u de rechtmatige bezitter van het voorwerp. Indien u geen melding heeft gedaan van het gevonden voorwerp wordt u pas na twintig jaar de eigenaar van uw vondst. Ook sleutels en dieren kunnen gevonden goederen zijn.

 
Mag ik een gevonden voorwerp thuis bewaren?
De wet kent in principe geen afgifteplicht, tenzij dit in de gemeentelijke APV is opgenomen. U kunt een voorwerp dus thuis bewaren. Het staat u als vinder vrij het gevonden voorwerp in bewaring te geven of zelf mee naar huis te nemen. Indien u een gevonden voorwerp mee naar huis neemt bent u verplicht zelf voor de bewaring en onderhoud van het gevonden voorwerp zorg te dragen.
Gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren en militaire artikelen mag u NIET thuis bewaren. Hiervoor geldt de plicht deze te deponeren, omdat het om gemeente- of staatseigendommen gaat. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt u zich schuldig aan het misdrijf verduistering. Deze voorwerpen kunt u afgeven bij de gemeente.

 
Welke regeling geldt er voor niet-kostbare zaken?
Voor gevonden voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450 geldt een aparte regeling. De vinder kan zijn of haar vondst mee naar huis nemen, maar ook afgeven bij een loket van de gemeente. Daarmee doet diegene afstand van zijn rechten. Meldt de eigenaar zich niet binnen drie maanden? Dan mag de gemeente de zaak verkopen, weggeven of vernietigen. De vinder heeft dus de keus tussen meenemen en na een jaar eigenaar worden of afgeven en alle rechten laten varen. Een gevonden voorwerp kunt u melden bij de gemeente Deventer. Dat doet u via www.verlorenofgevonden.nl. Hier registreert u het voorwerp. Door alle gevonden en vermiste voorwerpen op 1 plaats te melden, is de kans groot dat iemand een verloren voorwerp terugvindt.
Het gevonden voorwerp geeft u af bij Team Toezicht. Zij kunnen u ook helpen met het maken van de melding.
Team Toezicht
Vanaf dinsdag 26 januari vindt u team Toezicht in het nieuwe stadhuis.
• Bezoekadres: stadhuis Deventer, Grote Kerkhof 1;
• Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur;
• Telefoonnummer: 14 0570