Deventer  – Achttien leerlingen van locatie het Vlier, koken donderdagmiddag 18 oktober samen met 18 leerlingen van locatie De Marke Zuid een heerlijk driegangendiner. Onder leiding van twee docenten consumptief bereiden de leerlingen van de beide locaties, gedurende de middag het sponsordiner voor. Het diner, voor ongeveer 50 gasten, vindt die avond plaats van 17:00 uur tot 20:30 in schoolrestaurant ‘t Etmaal, van het Etty Hillesum Lyceum.

Het is voor de tweede keer dat leerlingen van twee verschillende locaties van het Etty Hillesum Lyceum samen een sponsor actie hebben voor het project Etty Goes Uganda. In 2016 was het sponsordiner een groot succes. De beide groepen leerlingen volgen een andere stroom binnen de school. Op het Vlier volgen de leerlingen een HAVO of VWO opleiding, op De Marke Zuid volgen de leerlingen een Basis of Kader opleiding.
Het sponsordiner is georganiseerd door de leerlingen van het Vlier, die in februari 2019 naar Oeganda gaan. Ze zamelen geld in voor de twee partnerscholen in Oeganda waar het Etty Hillesum Lyceum een langdurige samenwerking mee is aangegaan. Het leek ze leuk om met leerlingen van een andere locatie een actie te doen, omdat sinds enige tijd alle locaties van het Etty Hillesum Lyceum betrokken worden bij dit mooie project. De keuze viel op De Marke Zuid omdat de leerlingen daar een opleiding volgen met het accent op Horeca en Commercie.

Tijdens het diner zal o.a. de verhalendichter Renske Kwikkel een muzikaal intermezzo verzorgen. Het beloofd een fantastische avond te worden. Wilt u dit goede doel steunen en bij ons komen eten dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar r.grootkoerkamp@ettyhillesumlyceum.nl.

Het Etty Hillesum Lyceum is een samenwerkingsverband aangegaan met twee Oegandese scholen: de lagere Kazosischool en de middelbare Kijjabwemischool.
Onze Nederlandse partner is de Deventer NGO ‘Kinderen van Uganda’, die zich al bijna twintig jaar inzet om het onderwijs voor kinderen in Uganda te steunen en samenwerkt met lokale professionals. Daarnaast werken we samen met de Stichting Bulungi, die de opvang verzorgt voor kinderen met een beperking.
Etty goes Uganda heeft de volgende doelstellingen:
Bewustmaking, kennis, vaardigheden en betrokkenheid van onze leerlingen vergroten.
Achttien leerlingen reizen volgend schooljaar af naar Oeganda. Zij ontwikkelen workshops die zij aan de leerlingen van de lagere school gaan geven. Dit zijn workshops op het gebied van sport en spel, theater en beeldende vorming. Tijdens het bezoek aan de middelbare school staan activiteiten op het gebied van ‘cross cultural communication’ en ‘lifeskills’ centraal.
Wij proberen met onze ondersteuning aan te sluiten bij de hulpvraag van onze partners. Zo zijn de workshops op het gebied van sport en spel ontwikkeld op verzoek van de school.
De leerlingen ontwikkelen lesbrieven en zoeken sponsors voor lesmaterialen zodat de docenten in Oeganda de activiteiten kunnen herhalen en verder kunnen ontwikkelen.