Deventer- Vandaag hebben de handhavers van de gemeente Deventer in samenwerking met beveiligers van Sa-int security meerdere controles uitgevoerd op en rondom de Beestenmarkt in Deventer.

In de middag en in de avond zijn er meerdere jeugd groepen en overlast gevende personen aangesproken, weggestuurd en geverbaliseerd. De handhavers hebben de volgende overtredingen geconstateerd en doen stoppen:

2x wildplassen.
1x straatafval achterlaten.
1x openbaar dronkenschap.
1x nuttigen van alcohol in aangewezen gebied.
1x parkeren in parkeerverbod.
1x het onnodig maken van geluid door middel van een motorvoertuig.
1x rijden door voetgangersgebied.
2x zich begeven op verboden grond.
5x zonder enig doel ophouden op een voor publiek toegankelijke plaats. (Parkeergarage)

Team Handhaving zal in de komende periode toezicht blijven houden en meerdere controles uitvoeren op en rondom de Beestenmarkt.