Olst- Op 11 april 2014 hebben alle evenementenorganisaties in onze gemeente het convenant “Pilsie op z’n tied, maar onder de 18 niet” ondertekend.

In dit convenant hebben de evenementenorganisaties en de gemeente afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat onze jongeren onder de 18 jaar tijdens evenementen geen alcohol kunnen kopen en drinken. De Stichting OlsterFeest was toen nog niet in beeld.

Bij de voorbereidingen voor het OlsterFeest heeft de Stichting aangegeven dat zij ook graag het convenant wil ondertekenen. Een heel goed initiatief. Aan de vooravond van het OlsterFeest hebben voorzitter Paul Meydam en medeorganisator Merlijn Batelaan, het convenant ondertekend.