Deventer – De gemeente Deventer wil medewerkers vanaf 55 jaar de mogelijkheid bieden minder te gaan werken. Daarmee wil de gemeente de aanwas van jongeren bevorderen. De maatregel wordt eerst voorgelegd aan de medezeggenschap. Met de maatregel sluit de gemeente aan op de landelijke cao-afspraken.

Dat stelt het college voor aan de medezeggenschap.

Voor medewerkers tussen de 55-59 jaar is het mogelijk om tot 1 dag per week minder te gaan werken. Vanaf 60 jaar en ouder kunnen medewerkers zelfs tot 2 dagen minderen. Het verlies aan inkomen wordt gedeeltelijk door de gemeente gecompenseerd.