Deventer – Burgermeester Heidema heeft begrip voor de onrust maar geen begrip voor de ongeregeldheden. In een verklaring laat hij het volgende weten.

Donderdagavond hebben ongeruste inwoners uiting gegeven aan hun bezorgdheid over de aanwezigheid van dhr. Uittenbogaard in een flat in Deventer. Ik heb begrip voor die onrust en de behoefte die zorg te uiten.

Ik heb geen begrip voor wat er vrijdagavond is gebeurd. Het kan niet zo zijn dat mensen deze bezorgdheid aangrijpen om anderen te bedreigen of vernielingen aan te richten.Dhr. Uittenbogaard woont niet in Deventer en is ook niet meer in de flat aanwezig. Er is dus ook geen reden om nog verder op die plek samen te komen.

Inwoners zijn vrij om initiatieven te nemen om hun bezorgdheid te uiten zolang de veiligheid en de openbare orde in de wijk en de stad niet in gedrang komen.

Als iemand signalen krijgt dat mensen uit zijn op ongeregeldheden, dan wil ik ze daarom ook vragen met de politie contact op te nemen.