Deventer- 9 Deventer projecten krijgen een subsidie toegekend uit het fonds voor Cultuur en Economie. In totaal gaat het om een bedrag van € 187.933.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders na het bindend advies van de kopgroep Economie en Arbeidsmarkt. Aan de volgende projecten is een subsidie toegekend:

  • Bergkerkconcerten (€ 10.000 voor het project ‘Festival met een klassieke twist’);
  • Deventer Binnenstadsmanagement (€ 25.500 voor activiteiten die de ‘Koopzondagbeleving’ versterken);
  • Deventer Economische Alliantie (€ 3.333 voor het project ‘Ondernemers-app Deventer’);
  • Digiwerkt (€ 33.500 voor het project ‘Kennisplatform Informatiebeheer’);
  • Netwerk Deventer Boekenstad (€ 38.000 voor het project ‘Deventer Boekenstad, een sterk merk’);
  • Poppunt Overijssel (€ 17.500 voor het project ‘Deventer Stadsfestival’);
  • TeamTEDxSaxionUniversity (€ 9.600 voor het project ‘TEDxSaxionUniversity’);
  • VVV/Burgerweeshuis (€ 49.000 voor het project ‘dEVENTer<30’);
  • Werkgroep Fairtrade Deventer (€ 1.500 voor het project ‘Fair Food & Fashion Festival’).

2e ronde

Er is nog ruimte om enkele projecten en/of activiteiten te kunnen ondersteunen die een bijdrage leveren aan het profiel Duurzame Maakstad, vernieuwend zijn en binnen 1 jaar na subsidieverlening plaatsvinden. Subsidieverzoeken kunnen tot en met 17 juli 2016 worden ingediend bij Gemeente Deventer, t.a.v. Ria Patty-Terwel (team MOM), Postbus 5000, 7400 GC Deventer.

Het fonds is niet bedoeld voor structurele bekostiging van een project/activiteit. Jaarlijks terugkerende activiteiten vallen buiten deze regeling. De aanvrager wordt gevraagd inzicht te geven in een eventueel zelfstandig vervolg van het project in de toekomst.

Een bijdrage vanuit het Fonds Cultuur en economie bedraagt maximaal 1/3 deel van de totale exploitatie van het project. Aantoonbare samenwerking binnen een project tussen meerdere organisaties heeft de voorkeur.

Vereisten aanvraag

Een aanvraag bestaat uit een projectplan en een sluitende begroting. In het projectplan beschrijft de aanvrager de aard en omvang van de activiteit en een onderbouwing van de (toetsbare) resultaten.

Beoordeling

Het Fonds Cultuur en Economie is door de raad ingesteld bij een Kwestie van Kiezen in 2011. De subsidieaanvragen worden door de kopgroep beoordeeld op basis van hoe de projecten bijdragen aan de ambities van de strategische Economische Visie Deventer 2020. De economische visie is na te lezen op devisie2020.deventer.nl.